Peculiarities of forming profession oriented foreign language communicative competence of future law enforcement officers

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018-10
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Wydawnictwo Naukowe "iScience ", international science journal, 2018, issue 7;
Анотація
The article is devoted to the teaching foreign language to future specialists. The article presents the peculiarities of forming profession oriented foreign language communicative competence of future law enforcement officers. Стаття присвячена навчанню іноземній мові майбутніх фахівців. У статті представлені особливості формування професійно-орієнтованої іншомовної комунікативної компетенції майбутніх правоохоронців.
Опис
Diagilieva Liudmyla D.Peculiarities of forming profession oriented foreign language communicative competence of future law enforcement officers/Diagilieva L.D.// Polish science journal (issue 7, 2018) - Warsaw: Sp.z.o.o -"iScience", 2018. - p. 82-97
Ключові слова
future law enforcement officers, іноземна мова, иностранный язык, компетентность, компетенция, компетентність, компетенція, foreign language, foreign language communicative competence, competency, competence, profession oriented foreign language communicative competence, future specialists, іншомовна комунікативна компетенція, професійно-орієнтована іншомовна комунікативна компетенція, майбутні фахівці, майбутні правоохоронці, , иноязычная коммуникативная компетенция, будущие специалисты, будущие сотрудники правоохранительных органов,
Бібліографічний опис