Проблеми кримінальної відповідальності за неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 КК України)

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2005
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Право України. – 2005. – № 4
Анотація
Стаття присвячена декільком проблемним питанням статті 140 КК України. Автор обговорює текстуальний виклад норми, його кримінально-правову оцінку, а також покарання. Запропоновано варіанти поліпшення зазначеної норми для її правильного застосування в слідчій практиці. The paper is devoted to some problem issues of article 140 of the Criminal code of Ukraine. The author discusses the textual view of the norm, its criminal-law assessment, and its punishment as well. There provided variants of the perfection mentioned norm for its correct applying in investigative practice.
Опис
Лизогуб, Я. Г. Проблеми кримінальної відповідальності за неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 КК України) // Право України. – 2005. – № 4
Ключові слова
кримінальна відповідальність, медичний працівник, фармацевтичний працівник, покарання, , ,
Бібліографічний опис