Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України): деякі проблеми кваліфікованого складу

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2008
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Право України. – 2008. – №10
Анотація
Стаття присвячена деяким проблемним питанням законодавчого викладу кваліфікованого складу злочину, передбаченого статтею 146 КК України. Під кутом зору теорії кримінального права, а також з урахуванням порівняльного аналізу законодавства деяких зарубіжних країн автор доводить сумнівність чинної редакції вищезазначеної норми.
The paper is devoted to problem issues of the legislative formulation of the qualified corpus delicti provided by article 146 of the Criminal code of Ukraine. The author proves of the doubtfulness of the actual edition of the norm and proposes the ways of its perfection from the point of the theory of criminal law and comparative analysis of some criminal codes of foreign countries.
Опис
Лизогуб, Я. Г. Незаконне позбавлення волі або викрадення людини (ст. 146 КК України): деякі проблеми кваліфікованого складу // Право України. – 2008. – №10
Ключові слова
Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Україна. Ukraine. Украина, незаконне позбавлення волі, викрадення людини
Бібліографічний опис