Відмежування торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі людини від суміжних злочинів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2002
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. – 2002. – № 2. – С. 112-121
Анотація
Стаття присвячена питанню відмежування торгівлі людьми, як злочину певного виду, від інших суміжних злочинів, наприклад, найманства, проституції, задоволення статевої пристрасті неприроднім способом, тощо. Автор демонструє, коли такі дії входять до складу злочину, передбаченого статтею 149 КК України, а коли потребують додаткової кваліфікації.
The paper is devoted to the issue of differentiation of trade of human beings as the crime of certain type from the actions that are other crimes, for instance, prostitution, mercenary, sexual satisfaction in unnatural forms and so on. The author demonstrates when such activities coming in criminal delitci of article 149 of the Criminal code of Ukraine, and when they need to have a separate qualification.
Опис
Лизогуб, Я. Г. Відмежування торгівлі людьми або іншої незаконної угоди щодо передачі людини від суміжних злочинів // Вісник Луганської академії внутрішніх справ МВС ім. 10-річчя незалежності України. – 2002. – № 2. – С. 112-121
Ключові слова
Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, найманство, проституція, торгівля людьми,
Бібліографічний опис