Online-дневник

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2018
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 83-84
Анотація
Обгрунтування заміни онлайн-щоденниками звичайних.
Justification for the replacement of ordinary diaries online.
Обоснование замены онлайн-дневниками обычных.
Опис
Демидов, З. Г. Online-дневник / З. Г. Демидов // Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 14-15 берез. 2018 р.) / Нац. акад. Нац. гвардії України, Харків. нац. ун-т радіоелектроніки. – Харків, 2018. – С. 83-84.
Ключові слова
навчальний процес, studying proccess, учебный процесс, щоденник, diary, дневник, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина
Бібліографічний опис