Монографії (Monographs). УДК 343.98

Постійне посилання зібрання

Переглянути

Нові надходження

Зараз показуємо 1 - 5 з 5
 • Документ
  Основи методики розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання : монографія
  (Харків : Факт, 2022. – 204 с., 2022) Строк, І. А.; Strok, I. A.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-7095-5705; Юхно, О. О.; Yukhno, O. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-4771-0531
  У монографії досліджено основи методики розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання. Розкрито особливості огляду місця події, планування, напрацювання версій, тактики і методики розкриття та розслідування умисних тяжких тілесних ушкоджень, заподіяних у стані сильного душевного хвилювання щодо яких відсутня достатня кількість досліджень та узагальнення практики. Напрацьовано пропозиції та рекомендації щодо удосконалення дослідженої методики таких видів злочинів. Розраховано для курсантів, студентів, магістрів, ад'юнктів, аспірантів, викладачів, та всіх, хто цікавиться дослідженою проблематикою.
 • Документ
  Розслідування незаконного обігу зброї: монографія
  (Харків, 2021. – 192 с., 2021) Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311; Андрєєв, Д. В.; Andrieiev, D. V.
  У монографії висвітлені найбільш актуальні наукові, правові та організаційно-тактичні проблеми розслідування незаконного обігу зброї в Україні. Уточнено поняття зброї та її незаконного обігу. Запропонована загальна, міжродова методика розслідування чотирнадцяти складів злочинів, предметом яких є різні види зброї. Визначені елементи криміналістичної характеристики злочинів, окреслені типові слідчі ситуації та сформульовані засади планування й організації розслідування незаконного обігу зброї. Розкрити тактичні особливості проведення типових слідчих (розшукових) дій. Для науковців, викладачів, студентів, співробітників органів досудового розслідування, прокурорів, суддів, адвокатів.
 • Документ
  Теоретичні основи планування та програмування провадження слідчих (розшукових) дій : монографія
  (Одеса : Видавничий дім «Гельветика», 2021. — 198 с., 2021) Хань, О. О.; Khan, O. O.; ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9912-1547
  Монографія присвячена розробленню наукової концепції планування та програмування слідчих (розшукових) дій та наданню рекомендацій, спрямованих на вдосконалення організації та провадження окремих слідчих (розшукових) дій. Запропоновано поняття планування та програмування слідчих (розшукових) дій, їх співвідношення як категорій криміналістики, розкрито їх природу та функціональне призначення, з’ясовано основні правила (принципи) побудови планів та програм провадження слідчих (розшукових) дій. Розкриті технології планування та програмування слідчих (розшукових) дій, ситуаційна зумовленість побудови та реалізації планів і програм, у зв’язку з чим наголошено на необхідності дослідження типових моделей поведінки злочинця під час провадження слідчих (розшукових) дій. Удосконалено та запропоновано типові форми письмових планів таких слідчих (розшукових) дій як допит, одночасний допит двох або більше вже допитаних осіб (очна ставка) та обшук за умови присутності обшукуваного. Розроблено типову програму провадження обшуку. Також акцентовано на пріоритетності застосування цільового підходу до розробки програм провадження окремих слідчих (розшукових) дій.
 • Документ
  Методика розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності : монографія
  (Харків : ТОВ «У справі», 2020. – 452 с., 2020) Гусєва, В. О.; Husieva, V. O.; ORCID: http://orcid.org/0000-0001-8614-1573
  У монографії визначено комплекс теоретичних і практичних питань формування та реалізації методики розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності. Розглянуто методологічні основи побудови методики, її структуру та елементи. На підставі узагальнення емпіричного матеріалу досліджено окремі практичні аспекти розслідування злочинів проти авторитету органів державної влади у сфері правоохоронної діяльності. Для науковців, практичних працівників, викладачів, курсантів, студентів і всіх, хто цікавиться питаннями протидії злочинності у правоохоронній сфері.
 • Документ
  Проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні : монографія
  (Харків : В деле, 2015. – 560 с., 2015) Щербаковський, М. Г.; Shcherbakovskyi, M. H.; ORCID: http://orcid.org/0000-0002-8413-9311
  У монографії розглянуто найбільш актуальні проблеми проведення та використання судових експертиз у кримінальному провадженні. Висвітлені наукові, правові та організаційно-тактичні засади підготовки та призначення судових експертиз, провадження експертного дослідження, оцінки висновку експерта й використання результатів експертиз під час досудового розслідування та судового розгляду. Уточнено поняття спеціальних знань, предмету, об’єктів, критерію розмежування судових експертиз, компетенції та компетентності експерта. Розглянуто процесуальний порядок судово-експертної діяльності та запропоновані зміни й уточнення щодо кримінального процесуального закону. Розкрито поняття тактики проведення судових експертиз, виокремленні експертні ситуації, що виникають у кримінальному проваджені, та вказані відповідні дії учасників кримінального провадження. Охарактеризоване поняття та наведені напрями використання судових експертиз у кримінальному проваджені, зокрема у кваліфікації злочинів та під час проведення тактичних операцій. Для науковців, викладачів, студентів, співробітників органів досудового розслідування, прокурорів, суддів.