Щодо визначення поняття податкової безпеки

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Форум права. - 2015. - № 5. - С. 130-135.
Анотація
Встановлено, що податкова безпека є важливою складовою багаторівневої системи фінансової безпеки держави. Автором досліджено та проаналізовано роботи науковців, які проводять дослідження терміну «податкова безпека». Розглянуто компоненти, що входять до її складу.
It was established that the tax security is an important component of multi-level financial security. The author investigated and analyzed the work of scientists who conduct research of the term «security tax». It was considered the components that make up its membership.
Установлено, что налоговая безопасность является важной составляющей многоуровневой системы финансовой безопасности государства. Автором исследованы и проанализированы работы ученых, проводящих исследования термина «налоговая безопасность». Рассмотрены компоненты, входящие в ее состав.
Опис
Малий, В. М. Щодо визначення поняття податкової безпеки [Електронний ресурс] / В. М. Малий // Форум права. – 2015. – № 5. – С. 130–135. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2015_5_24.pdf.
Малий В. М. "Щодо визначення поняття податкової безпеки." Форум права 5 (2015): 130–135.
Ключові слова
Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, економічна безпека, податкова безпека, фінансові ресурси, податкове законодавство, налоговая безопасность, экономическая безопасность, финансовые ресурсы, налоговое законодательство, economic security, tax security
Бібліографічний опис