Управління часом – важливий фактор успіху керівника

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2010
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 207-210
Анотація
Розглянуто особливості використання техніки самоменеджменту, яка дозволяє керівнику вирішувати проблему управління часом на основі останніх досягнень науки. Визначено, що центральною складовою самоменеджменту є інформація й комунікації, навколо яких постійно обертаються всі інші функції. The special features of the use of automanagement technique, which makes possible for leader to solve the problem of control of time on the basis of the latest achievements of science are considered. The central component of automanagement is information and communications around which constantly revolve all the remaining functions. Рассмотрены особенности использования техники самоменеджмента, которая позволяет руководителю решать проблему управления временем на основе последних достижений науки. Определено, что центральной составляющей самоменеджмента является информация и коммуникации, вокруг которых постоянно вращаются все остальные функции.
Опис
Петрова, І. А. Управління часом – важливий фактор успіху керівника / І. А. Петрова, В. В. Марков, В. П. Чупандін // Право і безпека. - 2010. - № 4 (36). - С. 207-210.
Ключові слова
Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, менеджмент, management, техніки самоменеджменту, техники самоменеджмента, керівник, руководитель, manager, leader, управління часом, управление временем, management of time
Бібліографічний опис