Черкаські корені куренів Запорозької Січі

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2013
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1 (60). – С. 20-25
Анотація
Досліджено витоки та походження первинної структурної одиниці Запорозької Січі – козацьких куренів. Розкрито роль Черкащини як основної бази формування запорозького козацтва.
Sources and origins of primary morphon of Zaporоzska Sech are investigated – cossack kurens. The role of Cherkasy Oblast is exposed as a basic base of forming of the zaporоzskу cossacks.
Исследованы истоки и происхождение первичной структурной единицы Запорожской Сечи – казацких куреней. Раскрыта роль Черкащины как основной базы формирования запорожского казачества.
Опис
Греченко, В. А. Черкаські корені куренів Запорозької Січі / В. А. Греченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2013. – № 1 (60). – С. 20-25.
Ключові слова
Історія. History. История, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Запорозька Січ, Запорожская Сечь, Zaporozska Sech, Черкащина, Cherkasy Oblast, козацтво, казачество, cossack, курінь, курень, kuren
Бібліографічний опис