Аналіз стану здоров’я молоді на прикладі Кременчуцького регіону

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2012
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Теорія і практика фізичного виховання: наук.-метод. журн. – 2012. – № 2. – С. 295-300
Анотація
Вивчено стан здоров’я школярів і студентів міста Кременчука за даними міського статистичного центру та на основі досліджень викладачів вищого навчального закладу. Досліджено структуру і динаміку захворювань школярів, а також рівень фізичного здоров’я школярів та студентів. Встановлено, що більшість студентів мають низький рівень фізичного здоров’я.
The state of health of pupils and students of Kremenchuk according to city statistics center and based on the research faculty of the university. The structure and dynamics of diseases of schoolchildren, as well as the level of physical health of students. Found that the majority of students have a low level of physical health.
Изучено состояние здоровья школьников и студентов города Кременчука по данным городского статистического центра и на основе исследований преподавателей вуза. Исследована структура и динамика заболеваний школьников, а также уровень физического здоровья школьников и студентов. Установлено, что большинство студентов имеют низкий уровень физического здоровья.
Опис
Гуменний, В. С. Аналіз стану здоров’я молоді на прикладі Кременчуцького регіону / В. С. Гуменний // Теорія і практика фізичного виховання: наук.-метод. журн. – 2012. – № 2. – С. 295-300.
Ключові слова
здоров’я, школярі, студенти, фізичне виховання, здоровье, школьники, студенты, физическое воспитание, health, school children, students, physical education, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кременчук, Kremenchuk, Кременчуг
Бібліографічний опис