Актуальні проблеми розвитку управління в органах внутрішніх справ України

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2004
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 293-296.
Анотація
Розкрито актуальні проблеми розвитку управління в органах внутрішніх справ України. Раскрыты актуальные проблемы развития управления в органах внутренних дел Украины. The actual problems of management development in the bodies of internal affairs of Ukraine are revealed.
Опис
Юнін, О. С. Актуальні проблеми розвитку управління в органах внутрішніх справ України / О. С. Юнін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 293-296.
Ключові слова
Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, управління в органах внутрішніх справ, управление в органах внутренних дел, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, управління в органах внутрішніх справ, управление в органах внутренних дел, management in law enforcement agencies
Бібліографічний опис