Шляхи формування комунікативної та конфліктної компетентності офіцерів керівної ланки навчальних курсів

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2007
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Науковий вісник Чернівецького університету : Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. – Чернівці: Вид-во ЧНУ, 2007. – Вип. 331. – С. 182-188
Анотація
В статті розглядається доцільність підготовки офіцерів керівної ланки навчальних курсів до виховної роботи з курсантами у вищих навчальних закладах МВС України з метою формування комунікативної та конфліктної компетентності.
The ways of training of senior officers to are educational process with cadets to optimize education system in governmental institutions of the Ministry Interior of Ukraine are considered in this article.
В статье рассматривается целесообразность подготовки офицеров руководящего звена учебных курсов к воспитательной работе в высших учебных заведениях МВД Украины с целью формирования коммуникативной и конфликтной компетентности.
Опис
Червоний, П. Шляхи формування комунікативної та конфліктної компетентності офіцерів керівної ланки навчальних курсів / П. Червоний // Науковий вісник Чернівецького університету : Педагогіка та психологія : зб. наук. пр. / Чернів. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці: Вид-во ЧНУ, 2007. – Вип. 331. – С. 182-188.
Ключові слова
Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, органы внутренних дел, коммуникативная компетентность, комунікативна компетентність, конфликтологичная компетентность, конфліктологічна компетентність, конфликтная компетентность, availability for educational work, communicative awareness, colliding awareness
Бібліографічний опис