Автономність дитини у реалізації свого права на освіту

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2015
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: зб. матеріалів ІІ наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 черв. 2015 р.). – Харків, 2015. – С. 116-120
Анотація
В дослідженні описані суміжні з правом на освіту права дитини. Охарактеризовано позитивні риси впровадження механізму вибірковості форми та виду навчання, його змісту з урахуванням думки самої дитини.
The study describes the related rights to education for the right of the child. Positive features of introduction of the mechanism of selectivity of the form and type of training, its content taking into account the opinion of the child are characterized.
В исследовании описаны смежные с правом на образование права ребенка. Охарактеризованы положительные моменты внедрения механизма избирательности формы и вида обучения, его содержания с учетом мнения самого ребенка.
Опис
Селюков В.С. Автономність дитини у реалізації свого права на освіту / В. С. Селюков // Суверенність, незалежність, конституційність: становлення та розвиток української держави: зб. матеріалів ІІ наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 черв. 2015 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2015. – С. 116-120.
Ключові слова
Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, право на освіту, право на образование, right to education, освіта дітей, образование детей, education of children, автономність дітей в освіті, автономность детей в образовании, autonomy of children in education, законодавство, законодательство, legislation
Бібліографічний опис