Роль соціальних сервісів Web 2.0 у формуванні персонального навчального середовища

Вантажиться...
Ескіз
Дата
2011
Назва журналу
Номер ISSN
Назва тому
Видавець
Вісник Національної академії державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького. – 2011. – № 4.
Анотація
У статті автором здійснено визначення сутності терміну «web 2.0» та досліджено його сервіси. Проведено класифікацію сервісів web 2.0 та проаналізовано їх вплив на формування персонального навчального середовища особи (викладача, слухача тощо) з позицій дистанційного навчального процесу та з урахуванням теорії конективізму.
In thearticle the author definestheessence of the term «web 2.0», and also studiedits services. Conducted classification o fweb 2.0 services and analyzed the irinfluence on the form ation of human’s personalle arningenvironment (teachers, students, etc.) from the position of the distance learning process and subject to the provisions connectivism theory.
В статье автором определена сущность термина «web 2.0», а также и исследованы его сервисы. Проведена классификация сервисов web 2.0 и проанализировано их влияние на формирование персональной учебной среды человека (преподавателя, слушателя и т.д.) с позиций дистанционного учебного процесса и с учетом положений теории конективизма.
Опис
Бугайчук, К.Л. Роль соціальних сервісів Web 2.0 у формуванні персонального навчального середовища [Електронний ресурс] / К.Л. Бугайчук // Вісник Національної академії державної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького. – 2011. – № 4. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadps_2011_4_9.
Бугайчук К. Л. "Роль соціальних сервісів web 2.0 у формуванні персонального навчального середовища." Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України 4 (2011).
Ключові слова
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, персональне навчальне середовище, персональная учебная среда, personal learning environment, коннективизм, web 2.0, коннектівізм, connectivism
Бібліографічний опис