Методика ерготерапії тренерів з одноборств після лікування коронавірусної хвороби

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2022

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 7(152). - С. 119-128

Анотація

Розглянуто питання впровадження у систему самоосвіти тренерів, які спеціалізуються в спортивних видах боротьби та повноконтактних одноборствах сучасних методик фізичної терапії, ерготерапії після лікування коронавірусної хвороби Covid-19 (SARS-CoV-2, або 2019-nCoV). Опрацьовано методику ерготерапії тренерів, які спеціалізуються у спортивному та бойовому розділі боротьби самбо після лікування коронавірусної хвороби.
The issue of introduction into the system of self-education of trainers who specialize in sports types of wrestling and full-contact single combats of modern methods of physical therapy, occupational therapy after treatment of the coronavirus disease Covid-19 (SARS-CoV-2, or 2019-nCoV). The methodology of occupational therapy of trainers who specialize in the sports and combat section of sambo wrestling after treatment for the coronavirus disease.
Рассмотрены вопросы внедрения в систему самообразования тренеров, которые специализируются в спортивных видах борьбы и полноконтактных единоборствах современных методик физической терапии, эрготерапии после лечения коронавирусной болезни Covid-19 (SARS-CoV-2 или 2019-nCoV). Проработана методика эрготерапии тренеров, которые специализируются в спортивном и боевом разделе борьбы самбо после лечения коронавирусной болезни.

Опис

Хацаюк, О. В. Методика ерготерапії тренерів з одноборств після лікування коронавірусної хвороби / Хацаюк О. В., Ілюха Л. М., Панчук А. П. та ін. // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). - 2022. - Вип. 7(152). - С. 119-128. - DOI :10.31392/NPU-nc.series15.2022.7(152).28. УДК: 796.071.4.42[8]-615-825-5.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, апробація, approbation, апробация, боротьба самбо, Sambo wrestling, борьба самбо, дихальні комплекси, respiratory complexes, дыхательные комплексы, засоби відновлення, средства восстановления, recovery tools, ерготерапія, occupational therapy, эрготерапия, тренери, trainers, тренеры, коронавірусна хвороба, coronavirus disease, коронавирусная болезнь

Бібліографічний опис