День Соборності України: історичні витоки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (м. Харків, 20 січня 2017 р.). – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 5-7
Abstract
В тезах доповіді розглянуто генезу становлення визначного дня в історії нашої країни – Дня Соборності України. Підкреслено, що об’єднання УНР і ЗУНР можна вважати моделлю цивілізованого та демократичного збирання територій в єдиній суверенній державі. Наголошено, що почуття соборності має бути покледено в основу зусиль навколо спільної ідеї розбудови України.
In the theses of the report is examined the genesis of the formation of an outstanding day in the history of our country - the Day of Unification of Ukraine. It is emphasized that the unification of the UPR and ZUNR can be considered as a model of civilized and democratic gathering of territories in a single sovereign state. It is noted that the feeling of catholicity must be pieced into the basis of efforts around the general idea of the development of Ukraine.
В тезисах доклада рассмотрено становление выдающегося дня в истории нашей страны - Дня Соборности Украины. Подчеркнуто, что объединение УНР и ЗУНР можно считать моделью цивилизованного и демократического сбора территорий в едином суверенном государстве. Отмечено, что чувство соборности должно быть взято за основу усилий вокруг общей идеи развития Украины.
Description
Сокуренко В. В.День Соборності України: історичні витоки / Сокуренко В. В. // Тези виступів учасників Міжкафедрального круглого столу до Дня Соборності України (м. Харків, 20 січня 2017 р.) / МВС України, Харківський національний університет внутрішніх справ, Кафедра загальноправових дисциплін факультету № 6, Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін факультету № 6, Кафедра теорії та історії держави і права факультету № 1, Кафедра українознавства факультету № 2. – Харків : ХНУВС, 2017. – С. 5-7.
Keywords
Історія. Культура. History. Culture. История. Культура, Історія. History. История, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, День Соборності України, День Соборности Украины, "Акт злуки" 22 січня 1919 р.
Citation