Педагогічні особливості підвищення емоційної стійкості працівників поліції у професійній діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). — Харків, 2019. - С. 223-226

Анотація

Проаналізовані фактори, які діють негативно на співробітника поліції при застосуванні зброї. Узагальнені методи психологічної підготовки, які використовуються при навчанні стрільбі з пістолета.
The factors that negatively affect a police officer when using weapons are analyzed. The methods of psychological preparation used in teaching pistol shooting are summarized.
Проанализированы факторы, которые негативно действуют на сотрудника полиции при применении оружия. Обобщены методы психологической подготовки, используемые при обучении стрельбе из пистолета.

Опис

Бальва А. Ф. Педагогічні особливості підвищення емоційної стійкості працівників поліції у професійній діяльності / А. Ф. Бальва, К. В. Глибова // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. - Харків, 2019. - С. 223 - 226.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, емоційна стійкість, працівники поліції, професійна діяльність, стрільба з пістолета, методи психологічної підготовки, эмоциональная стойкость, работники полиции, профессиональная деятельность, стрельба из пистолета, методы психологической подготовки, emotional toughness, police officers, professional activity, pistol shooting, methods of psychological preparation, Психологія. Рsychology. Психология, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность

Бібліографічний опис