Методологія дослідження механізму протидії злочинності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2007

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2007. - Вип. 36. - С. 8-13

Анотація

Розглянуто аналіз механізму протидії злочинності через призму та із застосуванням методології дослідження механізму управлінської діяльності. Надано практичні рекомендації щодо вирішення зазначених питань. Рассмотрены анализ механизма противодействия преступности через призму и с применением методологии исследования механизма управленческой деятельности. Даны практические рекомендации по решению указанных вопросов. The analysis of the mechanism of combating crime through the prism and using the methodology of research of the mechanism of management activity is considered. Practical recommendations are given to address these issues.

Опис

Литвинов О. М. Методологія дослідження механізму протидії злочинності / О. М. Литвинов // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2007. – Вип. 36. – С. 8-13.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Кримінологія. Criminology. Криминология, протидя злочинності, opposing crime, противодействия преступности, протидія, противодействие, opposition, злочин, crime, преступление

Бібліографічний опис