Розуміння криз особистості в психологiї

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020-04

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил безпеки та оборони України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 17 квітня 2020 р.) / МВС України, Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2020. – С. 125-128

Анотація

Розглядаються питання кризи психічного розвитку, її значення для процесу розвитку і становлення особистості. The questions of the crisis of mental development, its impact on the process of development and formation of personality are considered. Рассматриваются вопросы кризиса психического развития, его влияние на процесс развития и становления личности.

Опис

Александров, Ю. В. Розуміння криз особистості в психологiї / Ю. В. Александров // Соціально-психологічне забезпечення діяльності сил безпеки та оборони України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (Харків, 17 квітня 2020 р.) / МВС України, Національна академія Національної гвардії України. – Харків, 2020. – С. 125-128

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, криза, стрес, криза психічного розвитку, вікова криза, stress, mental development crisis, age crisis, кризис, стресс, кризис психического развития, возрастной кризис

Бібліографічний опис