Психологічні особливості ворожості у професійному спілкуванні працівників ОВС

Loading...
Thumbnail Image
Date
2012
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 3(28). - С. 213-215
Abstract
Стаття присвячена дослідженню проблеми ворожості у професійному спілкуванні працівників ОВС. Розглянуті теоретичні уявлення щодо сутності феномену ворожості. Проаналізовані результати дослідження проявів ворожості у спілкуванні працівників ОВС з різним стажем службової діяльності.
Article is devoted to the problem of hostility in the communication of police officers. The theoretical understanding of the nature of the phenomenon of hostility is shown. There are analyzed results of the study manifestations of hostility in the communication of policemen from various veteran service activity.
Статья посвящена исследованию проблемы враждебности в профессиональном общении работников ОВД. Рассмотрены теоретические представления относительно сущности феномена враждебности. Проанализированы результаты исследования проявлений враждебности в общении работников ОВД с различным стажем служебной деятельности.
Description
Keywords
ворожість, hostility, враждебность, працівники органів внутрішніх справ, employees of internal affairs bodies, работники органов внутренних дел, службова діяльність, official activity, служебная деятельность
Citation
Макаренко, П. В. Психологічні особливості ворожості у професійному спілкуванні працівників ОВС / Макаренко П. В. // Вісник Національного університету оборони України. - 2012. - Вип. 3(28). - С. 213-215.