Особливості методології історико-правового дослідження установ довгострокового кредиту

Abstract
Розглянуто проблеми методології історико-правового дослідження, зокрема інтегративний підхід в умовах методологічного плюралізму, а також класифікацію методів історико- правового пізнання. The problems in methodology of history and law research, and specifically the integrative method in the conditions of methodological pluralism, and also the classification of methods in history and law knowledge are viewed. Рассмотрены проблемы методологии историко-правового исследования, в частности интегративный подход в условиях методологического плюрализма, а также классификация методов историко-правового познания.
Description
Кириченко, В. Є. Особливості методології історико-правового дослідження установ довгострокового кредиту / В. Є. Кириченко // Право і безпека. - 2010. - № 4(36). - С. 38-44.
Keywords
Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, методологія історико-правового дослідження, методология историко-правового исследования, methodology of history and law research, методи наукового пізнання, методы научного познания, класифікація, классификация, classification, Історія. History. История
Citation