Аналіз інформації в управлінській діяльності органів внутрішніх справ за допомогою кількісних методів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 70 - 74

Анотація

Проводиться науковий аналіз об’єктивних закономірностей суспільних процесів, оцінюється суб’єктивна діяльність людей за допомогою наукового аналізу з застосуванням кількісного методу соціальної інформації. Проводится научный анализ объективных закономерностей общественных процессов, оценивается субъективная деятельность людей с помощью научного анализа с применением количественного метода социальной информации. The scientific analysis of objective laws of social processes is carried out, the subjective activity of people is estimated by means of the scientific analysis with application of a quantitative method of social information.

Опис

Ковальська, В. В. Аналіз інформації в управлінській діяльності органів внутрішніх справ за допомогою кількісних методів / В. В. Ковальська // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2002.- Вип. 20.- С. 70 - 74

Ключові слова

методи управління, методы управления, ОВС, ОВД, математичні методи управління, математические методы управления, кількісні методи управління, количественные методы управления, система ОВС, система ОВД, кадри управління, кадры управления, аналітична робота в ОВС, аналитическая работа в ОВД, соціальна інформація, социальная информация

Бібліографічний опис