Поміщення особи до стаціонару медичного закладу для проведення судово-медичної експертизи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 153-157

Анотація

Розглянуто актуальні питання щодо процесуальних особливостей поміщення особи до стаціонару медичного закладу для проведення судово-медичної експертизи. Рассмотрены актуальные вопросы о процессуальных особенностях помещения лица в стационар медицинского заведения для проведения судебно-медицинской экспертизы. Current problems on procedural peculiarities of the person’s placement to the hospital in order to conduct a forensic medical examination are researched.

Опис

Янченко, І. М. Поміщення особи до стаціонару медичного закладу для проведення судово-медичної експертизи / І. М. Янченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 153-157

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, судово-медична експертиза, судебно-медицинская експертиза

Бібліографічний опис