Благодійність як соціальний феномен

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty – Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, Slovenská republika, 2016. – S.46-50.

Анотація

У статті пропонується осмислення доброчинності як соціального феномену в контексті його взаємозв’язку із загальнолюдськими цінностями. The article suggests comprehension of charity as a social phenomenon in the context of its interconnection with universal human values. В статье предлагается осмысление благотворительности как социального феномена в контексте его взаимосвязи с общечеловеческими ценностями.

Опис

Грищенко Н. В. Благодійність як соціальний феномен./ Н. В. Грищенко // Realita a perspektívy vývoja spoločnosti: sociálne, psychologické a politické aspekty – Vysoká škola Danubius, Sládkovičovo, Slovenská republika, 2016. – S.46-50.

Ключові слова

благодійність, соціальна взаємодія, вчинок, допомога, charity, благотворительность, help, social interaction, социальное взаимодействие, deed, поступок, помощь, ,

Бібліографічний опис