Заздрість та заздрісність як предмет досліджень у сучасній українській психології

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.). - Харків, 2018. - С. 69 - 72

Анотація

В статті розкривається заздрість та заздрісність як предмет досліджень у сучасній українській психології.
The article reveals envy and envy as a subject of research in modern Ukrainian psychology.
В статье раскрывается зависть и завистливость как предмет исследований в современной украинской психологии.

Опис

Мохорєва О. М. Заздрість та заздрісність як предмет досліджень у сучасній українській психології / О. М. Мохорєва // Актуальні напрями практичної психології і психотерапії : матеріали VII Харків. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2018 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, ф-т № 6, Каф. соціології та психології. - Харків, 2018. - С. 69 - 72.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Психологія. Рsychology. Психология, заздрість, заздрісність, заздрощі, зависть, завистливость, завидование, envy

Бібліографічний опис