Законодавство про кримінальну відповідальність (стаття 3 КК України): проблеми та пропозиції

Ескіз недоступний

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник прокуратури України. – 2010. – №4

Анотація

Стаття присвячена питанню юридичного аналізу норми щодо законодавства про кримінальну відповідальність. На прикладі детального рзгляду деяких статей Особливої частини КК України про конвенцийні злочини, автор показує сумнівну дієвість статті 3, яка визначає, що саме є законодавством про кримінальну відповідальність. The paper is devoted to the issues of juridical analysis of the norm about what the Law of criminal responsibility is. There on an example of some articles of Special part of the Criminal Code of Ukraine about conventional crimes, the author shows the dubious efficiency of article 3 which determines what actually criminal legislation means.

Опис

Лизогуб, Я. Г. Законодавство про кримінальну відповідальність (стаття 3 КК України): проблеми та пропозиції / Ярослав Григорович Лизогуб // Вісник прокуратури України. – 2010. – №4

Ключові слова

кримінальна відповідальність, Україна. Ukraine. Украина, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, найманство, геноцид, проблеми юридичного складу, , , ,

Бібліографічний опис