Вдосконалення професійних компетентностей офіцерів-фахівців фізичної підготовки і спорту у напрямі використання сучасних інтерактивних педагогічних технологій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Військова освіта. - 2020. - № 2( 42). - С. 76-88

Анотація

Розглянуто проблему формування професійних компетентностей, необхідних для вдосконалення системи спеціальної фізичної підготовки особового складу із використанням сучасних інтерактивних педагогічних технологій у фахівців фізичної підготовки і спорту − представників силових структур та правоохоронних органів України. Розроблено та апробовано структурно-функціональну модель формування професійних компетентностей фахівців фізичної підготовки і спорту Збройних Сил України, Національної гвардії України та Національної поліції України у напрямі використання сучасних педагогічних технологій з технічними засобами навчання в системі спеціальної фізичної підготовки особового складу.
The problem of the formation of professional competences necessary for improving the system of special physical training of personnel with the use of modern interactive pedagogical technologies among physical training and sports specialists - representatives of law enforcement agencies and law enforcement agencies of Ukraine was considered. A structural and functional model of the formation of professional competencies of physical training and sports specialists of the Armed Forces of Ukraine, the National Guard of Ukraine and the National Police of Ukraine has been developed and tested in the direction of using modern pedagogical technologies with technical means of training in the system of special physical training of personnel.
Рассмотрена проблема формирования профессиональных компетентностей, необходимых для совершенствования системы специальной физической подготовки личного состава с использованием современных интерактивных педагогических технологий у специалистов физической подготовки и спорта – представителей силовых структур и правоохранительных органов Украины. Разработана и апробирована структурно-функциональная модель формирования профессиональных компетентностей специалистов физической подготовки и спорта Вооруженных Сил Украины, Национальной гвардии Украины и Национальной полиции Украины в направлении использования современных педагогических технологий с техническими средствами обучения в системе специальной физической подготовки личного состава.

Опис

Височіна, Н. Вдосконалення професійних компетентностей офіцерів-фахівців фізичної підготовки і спорту у напрямі використання сучасних інтерактивних педагогічних технологій / Надія Височіна, Лариса Гуніна, Олександр Хацаюк та ін. // Військова освіта. - 2020. - № 2( 42). - С. 76-88. - DOI: 10.33099/2617-1775/2020-02/76-88 .

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, професійні компетентності, professional competences, профессиональные компетентности, спеціальна фізична підготовка, special physical training, специальная физическая подготовка, Фізична культура. Спорт. Physical Education. Sport. Физическая культура. Спорт, військовослужбовці, military personnel, военнослужащие, фахівці, specialist, специалисты, поліцейські, police officers, полицейские, технічні засоби навчання, technical training, технические средства обучения, педагогічні технології, pedagogical technologies, педагогические технологии

Бібліографічний опис