Охорона навколишнього природного середовища в Україні: проблеми законодавчого забезпечення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 210-218

Анотація

Розглянуто існуючу систему законодавчих актів у сфері охорони навколишнього природного середовища в Україні. Здійснено аналіз нормативно- правових актів, які відображають основні тенденції розвитку цього напряму, та звернуто увагу на вдосконалення механізмів їх реалізації у зв’язку з євроінтеграційними процесами. Підкреслено важливість співпраці між Європейським Союзом та Україною у сфері охорони довкілля. Надано конкретні рекомендації стосовно приведення законодавства України у відповідність до законодавства ЄС. The article reviews the existing system of legal acts in the field of environmental protection in Ukraine including its general characteristics. There is also given an analysis of scientific works about legal regulation in the field of environmental protection. The author gives definitive recommendations regarding harmonization of the Ukrainian legislation to the EU legislation. Рассмотрена существующая система законодательных актов в сфере охраны окружающей природной среды в Украине. Проанализированы нормативно-правовые акты, отражающие основные тенденции развития этого направления, и обращено внимание на совершенствование механизмов реализации в связи с евроинтеграционными процессами. Подчёркнута важность сотрудничества между Европейским Союзом и Украиной в сфере охраны окружающей природной среды. Предложены конкретные рекомендации относительно приведения законодательства Украины в соответствие с законодательством ЕС.

Опис

Теремецький, В. І. Охорона навколишнього природного середовища в Україні: проблеми законодавчого забезпечення / В. І. Теремецький // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 3 (66). – С. 210-218.

Ключові слова

Екологічне право. Environmental law. Экологическое право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, довкілля, окружающая природная среда, natural environment, охорона навколишнього природного середовища, охрана окружающей природной среды, protection of natural environment, Європейський Союз, Европейский Союз, European Union, взаємодія, сотрудничество, cooperation, законодавство, законодательство, legislation

Бібліографічний опис