Конституційна економіка: поняття та перспективи для України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 1. – С. 909–914

Анотація

Обґрунтовується необхідність запровадження концепції конституційної економіки у політико-правову практику України. Узагальнено зарубіжний досвід функціонування конституційної економіки. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення конституційно-правового регулювання у даній сфері.
The necessity of introducing the concept of constitutional economics in the political and legal practices in Ukraine is substantiates. The international experience of the constitutional functioning of the economy is summarized. The proposals to improve the constitutional-legal regulation in this area are formulated.
Обосновывается необходимость внедрения концепции конституционной экономики в политико-правовую практику Украины. Обобщен зарубежный опыт функционирования конституционной экономики. Сформулированы предложения по совершенствованию конституционно-правового регулирования в данной сфере.

Опис

Скупінський, О. В. Конституційна економіка: поняття та перспективи для України [Електронний ресурс] / О. В. Скупінський // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 909–914 . – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2011-1/11covpdu.pdf.
Скупінський О. В. "Конституційна економіка: поняття та перспективи для України." Форум права 1 (2011): 909-914.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, конституційна економіка, конституционная экономика, constitutional economy

Бібліографічний опис