Інноваційні рішення в психологічній підтримці учасників правосуддя

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України : зб. тез ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 трав. 2023 р.). – Київ, 2023. - С. 41-43
Abstract
Визначено, що використання інноваційних підходів у психологічній підтримці учасників правосуддя здатне забезпечити належний рівень підтримки та покращити психічне здоров’я працівників правової системи. Це матиме позитивний вплив на їхню ефективність та якість роботи, що в свою чергу сприятиме зміцненню довіри до правосуддя та забезпеченню належного захисту прав людини.
It was determined that the use of innovative approaches in the psychological support of justice participants can provide the appropriate level of support and improve the mental health of legal system employees. It will have positive impact on their efficiency and quality of work, which in turn will contribute to strengthening trust in justice and ensuring proper protection of human rights.
Определено, что использование инновационных подходов в психологической поддержке правосудия способно обеспечить надлежащий уровень поддержки и улучшить психическое здоровье работников правовой системы. Это будет иметь положительное влияние на их эффективность и качество работы, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению доверия к правосудию и обеспечению надлежащей защиты прав человека.
Description
Keywords
психологічна підтримка, psychological support, психологическая поддержка, інноваційні підходи, innovative approaches, инновационные подходы, учасники правосуддя, participants of justice, участники правосудия
Citation
Глущенко, І. О. Інноваційні рішення в психологічній підтримці учасників правосуддя / Глущенко Іван Олександрович // Забезпечення психологічної допомоги в секторі безпеки та оборони України : зб. тез ІІ Всеукр. міжвід. психол. форуму (м. Київ, 30 трав. 2023 р.) / МВС України, ДНДІ МВС України, Н.-д. лаб психол. забезп. – Київ, 2023. - С. 41-43.