Гарантії реалізації виборчих прав громадян: проблеми і перспективи

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 367-374

Анотація

Проаналізовано конституційно-правове регулювання суспільних відносин у сфері формування органів державної влади і місцевого самоврядування, а також розроблено на цій основі пропозиції по вдосконаленню законодавства, які є правовою основою забезпечення виборчих прав громадян України. Проанализировано конституционно-правовое регулирование общественных отношений в сфере формирования органов государственной власти и местного самоуправления, а также разработаны на этой основе предложения по совершенствованию законодательства, которое является правовой основой обеспечения избирательных прав граждан Украины. The constitutional and legal regulation of public relations in the field of formation of bodies of state power and local self-government is analyzed, and proposals are developed on this basis for improving legislation, which is the legal basis for ensuring the electoral rights of citizens of Ukraine.

Опис

Гудзь, Л. В. Гарантії реалізації виборчих прав громадян: проблеми і перспективи / Л. В. Гудзь // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 367-374

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, вибори, выборы, elections, виборче право, избирательное право, suffrage, політичні гарантії, политические гарантии, political guarantees

Бібліографічний опис