Основні детермінанти постдосвідного зростання військовослужбовців – учасників бойових дій: теоретичний аналіз

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Вісник Національного університету оборони України. - 2023. - № 5(75). - С. 102-110
Abstract
У статті досліджується феномен постдосвідного зростання як результат позитивних змін особистості внаслідок переживання травматичних і стресових подій в контексті збереження психічного здоров’я військовослужбовців. В ході теоретичного аналізу запропоновано визначення терміну “постдосвідне зростання”, розкрито його основні детермінанти розвитку у військовослужбовців – учасників бойових дій.
The article examines the phenomenon of post-experiential growth as a result of positive changes personality as a result of experiencing traumatic and stressful events in the context of preservation mental health of servicemen. In the course of the theoretical analysis, a definition is proposed of the term "post-academic growth", its main determinants of development have been revealed military personnel - participants in hostilities.
В статье исследуется феномен постопытного роста как результат положительных изменений личности в результате переживания травматических и стрессовых событий в контексте сохранения психического здоровья военнослужащих В ходе теоретического анализа предложено определение термина “постопытный рост”, раскрыты его основные детерминанты развития у военнослужащих – участников боевых действий.
Description
Keywords
постдосвідне зростання, детермінанти постдосвідного зростання, салютогенний підхід, посттравматичне зростання, військовослужбовці, учасники бойових дій, post-experience growth, determinants of post-experience growth, salutogenic approach, posttraumatic growth, military personnel, participants in hostilities, постопытный рост, детерминанты постопытного роста, салютогенный подход, посттравматический рост, военнослужащие, участники боевых действий
Citation
Олійник, В. О. Основні детермінанти постдосвідного зростання військовослужбовців – учасників бойових дій: теоретичний аналіз / Олійник В. О. // Вісник Національного університету оборони України. - 2023. - № 5(75). - С. 102-110. - DOI: https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-75-5-102-110.
Олійник , В. (2023). ОСНОВНІ ДЕТЕРМІНАНТИ ПОСТДОСВІДНОГО ЗРОСТАННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ – УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ ДІЙ: ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ. Вісник Національного університету оборони України, 75(5), 102–110. https://doi.org/10.33099/2617-6858-2023-75-5-102-110.