Латентність злочинності та шляхи її подолання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2014. – № 1. – С. 72–74.

Анотація

Розглядається стан латентної злочинності, характеризується її визначення та вплив на ефективність протидії злочинності.
The state of latent crime, characterized by its definition and impact on the effectiveness of fighting crime is made.
Рассматривается состояние латентной преступности, характеризуется ее определение и влияние на эффективность противодействия преступности.

Опис

Веприцький, Р. С. Латентність злочинності та шляхи її подолання [Електронний ресурс] / Р. С. Веприцький // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 72–74. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_14.pdf.
Веприцький Р. С. "Латентність злочинності та шляхи її подолання." Форум права 1 (2014): 72–74.

Ключові слова

Кримінологія. Criminology. Криминология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, незареєстровані злочини, протидія злочинності, облік злочинів, правопорушники, латентная преступность, латентна злочинність, незарегистрированные преступления, противодействие преступности, учёт преступлений, правонарушители, combating crime, latent crime

Бібліографічний опис