Параметри і структура тіньової економіки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 9-14

Анотація

Проаналізовано наукові публікації і господарська практика, що дало змогу відокремлити та обґрунтувати головні технології тінізації і основні форми привласнення величезних тіньових доходів у сучасній Україні. Проанализированы научные публикации и хозяйственная практика, что позволило выделить и обосновать основные технологии тенизации и основные формы присвоения огромных теневых доходов в современной Украине. The scientific publications and business practices are analyzed, which made it possible to identify and justify the basic shadowing technologies and the main forms of appropriation of huge shadow incomes in modern Ukraine.

Опис

Пушкаренко, П.І. Параметри і структура тіньової економіки / П.І. Пушкаренко, В.В. Степаненко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 9-14

Ключові слова

Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, тіньова економіка, теневая экономика, shadow economy, економічна безпека, экономическая безопасность, economic security, неформальна економіка, неформальная экономика, informal economy, підпільна економіка, подпольная экономика, underground economy

Бібліографічний опис