Фахове навчання майбутніх психологів Національної поліції України в умовах воєнного стану

Loading...
Thumbnail Image
Date
2023
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні аспекти розвитку steam-освіти в умовах євроінтеграції = Current aspects of the development of steam-education in the conditions of European integration: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Кропивницький, 21 квіт. 2023 р.) / МВС України, Донец. держ. ун-т внутр. справ. – Кропивницький : ДонДУВС, 2023. – С. 198-199
Abstract
Розкрито особливості фахового навчання майбутніх психологів Національної поліції України в умовах воєнного стану.
The peculiarities of professional training of future psychologists of the National Police of Ukraine under martial law are revealed.
Раскрыты особенности профессионального обучения будущих психологов Национальной полиции Украины в условиях военного положения.
Description
Keywords
Національна поліція України, фахове навчання майбутніх психологів, навчання психологів, Україна, війна, Ukraine, war, National Police of Ukraine, training of psychologists, professional training of future psychologists, Украина, Национальная полиция Украины, обучение психологов, психолог, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання
Citation
Медведкіна, А. Фахове навчання майбутніх психологів Національної поліції України в умовах воєнного стану / Анастасія Медведкіна // Актуальні аспекти розвитку steam-освіти в умовах євроінтеграції = Current aspects of the development of steam-education in the conditions of European integration: зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Кропивницький, 21 квіт. 2023 р.) / МВС України, Донец. держ. ун-т внутр. справ. – Кропивницький : ДонДУВС, 2023. – С. 198-199.