Трудовий договір як підстава виникнення службово-трудових відносин на державній службі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 377-381.

Анотація

Розглянуто трудовий договір (контракт) як головний юридичний факт, що призводить до встановлення службово-трудових правовідносин на державній службі. Рассмотрен трудовой договор (контракт) как главный юридический факт, что приводит к установлению служебно-трудовых отношений на государственной службе. The employment agreement (contract) is considered as the main legal fact that leads to the establishment of employment relations in the civil service.

Опис

Іншин, М. І. Трудовий договір як підстава виникнення службово-трудових відносин на державній службі / М. І. Іншин // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. - Вип. 25. - С. 377-381.

Ключові слова

Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, трудові договори, трудовые договора, employment contracts, службово-трудові відносини, державна служба, service and labor relations, Public Service, служебно-трудовые отношения, государственная служба, контракт, contract

Бібліографічний опис