Рекомендації з питань профілактики травм психіки щодо збереження психосоматичного здоров’я та удосконалення психологічної підготовки бійців груп захоплення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2010. - № 2 (34). - С. 253-256

Анотація

Наведено експериментально перевірені результати, пов’язані з психологічною корекцією негативних змін у психіці бійців груп захоплення. Рекомендації практичним психологам, що здійснюють діяльність, спрямовану на профілактику психологічних розладів, базуються на емпіричному матеріалі автора.
Experimentally verified results that are related to psychological correction of adverse changes in the psyche of capture groups’ officers are presented. Recommendations to practical psychologists engaged in activities aimed at the prevention of psychological disorders are based on empirical evidence of the author.
Приведены экспериментально проверенные результаты, которые связаны с психологической коррекцией негативных изменений в психике бойцов групп захвата. Рекомендации практическим психологам, осуществляющих деятельность, направленную на профилактику психологических расстройств, базируются на эмпирическом материале автора.

Опис

Ключові слова

бійці груп захоплення, fighters of capture groups, бойцы групп захвата, психологічна підготовка, psychological preparation, психологическая подготовка, профілактика травм психіки, prevention of mental injuries, профилактика травм психики

Бібліографічний опис

Присенко, А. О. Рекомендації з питань профілактики травм психіки щодо збереження психосоматичного здоров’я та удосконалення психологічної підготовки бійців груп захоплення / А. О. Присенко // Право і безпека. - 2010. - № 2 (34). - С. 253-256.