Понятійний апарат у сфері правової протидії тероризму: теоретичне та практичне значення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2011. – № 1. – С. 348– 361

Анотація

Розглянуто питання щодо визначення понятійного апарату у сфері правової протидії тероризму як багаторівневому та багатовимірному негативному явищу реальної дійсності і відмежування категорії «тероризм» від суміжних категорій.
Questions concerning working out of the conceptual device in sphere of legal counteraction to terrorism as to the multilevel and multifactorial negative phenomenon of reality categories «terrorism» from adjacent categories are considered.
Рассмотрены вопросы относительно разработки понятийного аппарата в сфере правового противодействия терроризму как многоуровневому и многофакторному негативному явлению реальной действительности и отграничения категории «терроризм» от смежных категорий.

Опис

Ємельянов, В. П. Понятійний апарат у сфері правової протидії тероризму: теоретичне та практичне значення [Електронний ресурс] / В. П. Ємельянов // Форум права. – 2011. – № 1. – С. 348– 361. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/ejournals/ FP/2011-1/11evptpz.pdf.
Ємельянов В. П. "Понятійний апарат у сфері правової протидії тероризму: теоретичне та практичне значення." Форум права 1 (2011): 348-361.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, поняття, тероризм, терористичний акт, злочини терористичної спрямованості, терористичні злочини, терористична діяльність, понятия, терроризм, террористический акт, преступления террористической направленности, террористические преступления, террористическая деятельность, terrorism, terrorist act

Бібліографічний опис