Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015-05

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Суми: Ельдорадо, 2015. – 304 с.

Анотація

Збірник містить тези доповідей учасників VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку» з проблем юриспруденції, економіки, філософії, історії, психології, лінгвістики, освіти, євроінтеграції на шляху розбудови державності України та зарубіжних країн.
The collection contains abstracts of the participants of the VIII International scientific and practical conference “State and Law: Problems of Formation and Development Strategy” on the issues of law, economics, philosophy, history, psychology, linguistics, education and European integration towards statehood of Ukraine and foreign countries.
Сборник содержит тезисы докладов участников VIII Международной научно-практической конференции «Государство и право: проблемы становления и стратегия развития »по проблемам юриспруденции, экономики, философии, истории, психологии, лингвистики, образования, евроинтеграции на пути развития государственности Украины и зарубежных стран.

Опис

Держава і право: проблеми становлення і стратегія розвитку : Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (16 – 17 травня 2015 року, м. Суми) / Сумська філія Харківського національного університету внутрішніх справ. – Суми : Видавничий дім «Ельдорадо», 2015 – 336 с.

Ключові слова

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Держава і право. State and Law. Государство и право, Сумська філія ХНУВС

Бібліографічний опис

Зібрання