Формування основ інформаційно-психологічного впливу на супротивника у війнах першого та другого поколінь

Ескіз недоступний

Дата

2009-07-06

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУ ПС, 2009. – Вип. 2(20). – С. 141 - 145.

Анотація

У статті розглянута еволюція теорії й практики інформаційно-психологічного впливу (ІПВ) при підготовці та в ході ведення бойових дій від найдавніших часів до кінця XІХ століття, розглянута ефективність різних форм і методів інформаційно-психологічного впливу. Також на історичних прикладах обґрунтована необхідність застосування й ефективність вміло організованої роботи із впливу на морально-психологічний потенціал супротивника, визначене значення накопиченого досвіду для сучасних Збройних Сил.

Опис

Формування основ інформаційно-психологічного впливу на супротивника у війнах першого та другого поколінь / // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил. – Х.: ХУ ПС, 2009. – Вип. 2(20). – С. 141 - 145.

Ключові слова

військова історія, війни, листівки, пропаганда, Wars, моральний стан, military history, postcards, военная история, propaganda, Войны, открытки, пропаганда, моральное состояние, , , ,

Бібліографічний опис