Виникнення і розвиток податку з доходів фізичних осіб до Першої світової війни

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 23-30

Анотація

Розглянуто основні етапи становлення оподаткування доходів фізичних осіб у розвинутих країнах світу, причини реформ оподаткування у цій сфері. The basic stages of formation of the individual taxation of incomes in the developed countries of the world, the reasons of reforms of the taxation in this sphere are considered. Рассмотрены основные этапы становления налогообложения доходов физических лиц в развитых странах мира, причины реформ налогообложения в этой сфере.

Опис

Греченко, В. А. Виникнення і розвиток податку з доходів фізичних осіб до Першої світової війни / В. А. Греченко, В. В. Греченко // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2010. – № 2 (49). – С. 23-30.

Ключові слова

Фінансове право. Бюджетне право. Банківське право. Financis Law. Budget Law. Banking Law. Финансовое право. Бюджетное право. Банковское право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Історія. History. История, Держава і право. State and Law. Государство и право, податок з доходів фізичних осіб, налог с доходов физических лиц, tax from physical persons’ profits, етапи становлення, этапы становления, stages, зарубіжні країни, зарубежные страны, foreign countries

Бібліографічний опис