Адміністративно-правова природа відносин у сфері проходження служби в органах державної пенітенціарної служби

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 2. – С. 403–407

Анотація

Визначено адміністративно-правову правову природу відносин у сфері проходження служби в органах Державної пенітенціарної служби України.
Administrative-legal nature of ratios in a service orb in organs of the State penitentiary service of Ukraine is spotted.
Определена административно-правовая правовая природа отношений в сфере прохождения службы в органах Государственной пенитенциарной службы Украины.

Опис

Лісіцков, О. В. Адміністративно-правова природа відносин у сфері проходження служби в органах державної пенітенціарної служби [Електронний ресурс] / О. В. Лісіцков // Форум права. – 2012. – № 2. – С. 403-407. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-2/12lovdpc.pdf.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Державна пенітенціарна служба України, Государственная пенитерциальная служба Украины, State Penitentiary Service, проходження служби, прохождение службы, passing service, державні службовці, государственные служащие, state service, адміністративно-правова природа, административно-правовая природа, administrative and legal nature

Бібліографічний опис