Кадрове забезпечення органів поліції Російської імперії в українських губерніях у кінці XVIII – першій половині XІX ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2004

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 189-196

Анотація

Розглянуто кадрове забезпечення органів поліції Російської імперії в українських губерніях у кінці XVIII – першій половині XІX ст. Визначено, що розвиток поліцейських органів у другій чверті ХІХ ст. характеризувався удосконаленням організаційної структури, перш за все сільської поліції, що зумовлювалося гостротою соціальної ситуації, що склалася у селі напередодні скасування кріпосного права. Рассмотрено кадровое обеспечение органов полиции Российской империи в украинских губерниях в конце XVIII - первой половине XIX в. Определено, что развитие полицейских органов во второй четверти XIX в. охарактеризовано совершенствованием организационной структуры, прежде всего сельской полиции, что обусловлено остротой социальной ситуации в селе накануне отмены крепостного права. The staffing of the police forces of the Russian Empire in the Ukrainian provinces at the end of the XVIII - the first half of the XIX century is considered. It is determined that the development of police in the second quarter of the XIX century. characterized by improving the organizational structure, especially the rural police, due to the severity of the social situation in the village on the eve of the abolition of serfdom.

Опис

Любар, М. Г. Кадрове забезпечення органів поліції Російської імперії в українських губерніях у кінці XVIII – першій половині XІX ст. / М. Г. Любар // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2004. – Вип. 27. - С. 189-196

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Історія. History. История, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Російська імперія, Российская империя, Russian Empire, кадрове забезпечення, кадровое обеспечение, staffing, police bodies of the Russian province, органи поліції Російської імперії, органы полиции Российской империи, police forces of the Russian Empire, українські губернії, украинские губернии, Ukrainian provinces

Бібліографічний опис