Довузівська професійна підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ як педагогічна система

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2005

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 436-440

Анотація

Розглянута сукупність навчально-методичних документів в сфері навчання й виховання учнів загальнопрофільних класів та відомчих ліцеїв. Досліджено, що відомчий юридичний ліцей або профільний клас загальноосвітньої старшої школи може виступати як самостійна соціальна система, яка має свою власну структуру. Рассмотрена совокупность учебно-методических документов в сфере обучения и воспитания учащихся общепрофильных классов и ведомственных лицеев. Доказано, что ведомственный юридический лицей или профильный класс общеобразовательной старшей школы может выступать как самостоятельная социальная система, которая имеет свою собственную структуру. A set of educational and methodological documents in the field of training and education of students of general profile classes and departmental lyceums is considered. It is proved that a departmental legal lyceum or a specialized class of a general secondary school can act as an independent social system, which has its own structure.

Опис

Совгір, І. М. Довузівська професійна підготовка майбутніх працівників органів внутрішніх справ як педагогічна система / І. М. Совгір // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2005. – Вип. 31. - С. 436-440

Ключові слова

Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, довузівська підготовка, довузовская подготовка, pre-university training, відомчі ліцеї, ведомственные лицеи, професійна підготовка, профессиональная подготовка

Бібліографічний опис