Орієнтація діяльності закладів вищої освіти на дотримання вимог прозорості та академічної доброчесності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 48-50

Анотація

Зазначено, що невід’ємною умовою функціонування закладу вищої освіти в нових реаліях сьогодення є забезпечення неухильного дотримання фундаментальних етичних принципів професійної та суспільної діяльності. It is noted that an integral condition for the functioning of a higher education institution in the new realities of today is to ensure strict adherence to the fundamental ethical principles of professional and social activities. Отмечено, что неотъемлемым условием функционирования учреждения высшего образования в новых реалиях является обеспечение неуклонного соблюдения фундаментальных этических принципов профессиональной и общественной деятельности.

Опис

Безпалова, О. І. Орієнтація діяльності закладів вищої освіти на дотримання вимог прозорості та академічної доброчесності / Ольга Ігорівна Безпалова // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 48-50.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, заклади вищої освіти, учреждения высшего образования, institutions of higher education, освітній процес, образовательный процесс, educational process, прозорість, прозрачность, transparency, академічна доброчесність, академическая добродетель, academic integrity

Бібліографічний опис