Перспективи розвитку зеленого маркетингу з урахуванням гендерних аспектів

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 965-967.
Abstract
Зазначено, що необхідно використовувати технології для забезпечення вільного доступу інформації про екологічно чисті продукти та поведінку. Екологічні дослідження щодо впливу зміни клімату, вирубки лісів також мають бути доступними для багатьох людей, щоб навчити їх важливості захисту навколишнього середовища. Більше людей мають усвідомлювати, що врятувати нашу планету – це обов’язок кожного – незалежно від гендерної ідентичності. Указано, что необходимо использовать технологии для обеспечения свободного доступа информации об экологически чистых продуктах и поведении. Экологические исследования по влиянию изменения климата, вырубки лесов также должны быть доступны для многих людей, чтобы научить их важности защиты окружающей среды. Больше людей должны отдавать себе отчет, что спасти нашу планету – это обязанность каждого – независимо от гендерной идентичности. It is indicated that it is necessary to use technology to ensure that information about environmentally friendly products and behavior is freely available. Environmental research on the impact of climate change, deforestation should also be made available to many people to teach them the importance of protecting the environment. More people should realize that saving our planet is everyone's responsibility, regardless of gender identity.
Description
Глазунова О. О. Перспективи розвитку зеленого маркетингу з урахуванням гендерних аспектів / О. О. Глазунова, А. Р. Дяченко, М. В. Петченко / Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 965-967.
Keywords
Екологія. Экология. Ecology, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, зелений маркетинг, зеленый маркетинг, green marketing, гендерні особливості, гендерные особенности, gender specifics, подолання еко-гендерного розриву, преодоление эко-гендерного разрыва, bridging the eco-gender gap, дослідження, исследование, study, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа
Citation