Національні та міжнародні механізми захисту прав людини

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2016-04-20

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків, 2016. – 216 с.

Анотація

Збірник склали тези наукових доповідей учасників всеукраїнського круглого столу, присвяченого проблемам захисту прав і свобод людини. Для науковців, правоохоронців-практиків, слухачів, курсантів та студентів юридичних вузів.
The collection contains thesis papers of the participants of All-Ukrainian round table on the problems of protecting human rights and freedoms. For scholars, law enforcement practitioners, students, cadets of Universities.
Сборник составили тезисы научных докладов участников всеукраинского круглого стола, посвященного проблемам защиты прав и свобод человека. Для ученых, правоохранителей-практиков, слушателей, курсантов и студентов юридических вузов.

Опис

Національні та міжнародні механізми захисту прав людини : тези доп. Всеукр. круглого столу (м. Харків, 20 квіт. 2016 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2016. – 216 с.

Ключові слова

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, захист прав людини, защита прав человека, human rights

Бібліографічний опис

Зібрання