Паблік рілейшнз у навчальному процесі, або театр одного актора

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.). – Харків, 2018. – С. 54-58

Анотація

Розглянуто проблема перетворення лекційної інформації у знання студента. Вказано на можливості технологій «паблік рілейшнз» у підвищенні ефективності цього процесу.
The problem of transforming lecture information into student knowledge is considered. The possibilities of "public relations" technologies in increasing the efficiency of this process are indicated.
Рассмотрена проблема превращения лекционной информации в знание студента. Указаны на возможности технологий «паблик рилейшнз» в повышении эффективности этого процесса.

Опис

Саппа, М. М. Паблік рілейшнз у навчальному процесі, або театр одного актора / Микола Миколайович Саппа // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. наук.-практ. конф. (м. Харків, 30 берез. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. –Харків, 2018. – С. 54-58.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, навчальний процес, learning process, учебный процесс, паблік рілейшнз, public relations, паблик рилейшнз, інформація, information, информация, PR-технології, студент, student, студент, викладач, teacher, преподаватель

Бібліографічний опис