Землі як об’єкт права приватної власності сільськогосподарських кооперативів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2012. - № 1. - С. 685-690

Анотація

Здійснено аналіз специфіки права приватної власності на землі сільськогосподарських кооперативів. Установлено, що конституційне право власності на землю сільськогосподарськими кооперативами зазнає обмежень за певних умов, передбачених законодавством України.
In the article the analysis of right of private property on the lands of agricultural cooperative stores is represented. The situations when the constitutional right of property of agricultural cooperative stores can be limitated in accordance to the law of Ukraine are investigated.
Проведен анализ специфики права частной собственности на земли сельскохозяйственных кооперативов. Установлено, что конституционное право собственности на землю сельскохозяйственными кооперативами ограничивается при определенных условиях, предусмотренных законодательством Украины.

Опис

Огій, О. С. Землі як об’єкт права приватної власності сільськогосподарських кооперативів [Електроннийресурс] / О. С. Огій // Форум права. - 2012. - № 1. - С. 685-690 . - Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12oocvck.pdf.

Ключові слова

Земельне право. Аграрне право. Land Law. Agrarian Law. Земельное право. Аграрное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, землі сільськогосподарського призначення, земли сельскохозяйственного назначения, earths of the agricultural setting, сільськогосподарські кооперативи, сельскохозяйственные кооперативы, agricultural cooperative, право власності на землю, право собственности на землю, правове регулювання, правовое регулирование, legal regulation, земля, land

Бібліографічний опис