Рівні методологічного пізнання управлінської діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 252-255

Анотація

Проаналізовано основні методологічні підходи дослідження об’єкта управлінської діяльності органів внутрішніх справ, які опираються перш за все на системний аналіз всього комплексу способів, засобів і операцій застосування кількісних методів в управлінській діяльності органів внутрішніх справ. The main methodological approaches to the study of the object of management are analyzed activities of law enforcement agencies, which rely primarily on the system analysis of the whole set of methods, tools and operations of quantitative application methods in the management of law enforcement agencies. Проанализированы основные методологические подходы исследования объекта управленческой деятельности органов внутренних дел, которые опираются прежде всего на системный анализ всего комплекса способов, средств и операций применения количественных методов в управленческой деятельности органов внутренних дел.

Опис

Ковальська, В. В. Рівні методологічного пізнання управлінської діяльності / В. В. Ковальська // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 252-255.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, управлінська діяльність, управленческая деятельность, management activities, рівні методологічного пізнання, уровни методологического познания, levels of methodological knowledge, методи, методы, methods

Бібліографічний опис